Trening: Tilrettelegging av et Behovstilpasset Treningstilbud

For å tilby kundebasen din et behovstilpasset treningstilbud må du være ekspert på treningsutstyr, kunden og senteret ditt. Her er noen tips og råd for å skape et optimalt treningstilbud for akkuratditt treningssenter.

Hitthegym-Trondheim

Image: Hit the Gym – Trondheim

 

• Før du åpner treningsstudio

Før du bestemmer hva slags type trening senteret ditt skal tilby, må du bestemme hva slags

senter du ønsker å være. Lag en bedriftsprofil der du kartlegger hvilken posisjon du ønsker for

din bedrift, hvilken målgruppe du ønsker å nå ut til og for eksempel hvorvidt du ønsker å tilby PT

og saltrening eller ikke.

 

• Kjenn kunden din

Som leverandør av trening er det å kjenne kunden sin essensielt for å bestemme hvilket type

utstyr, apparater og trening senteret ditt skal tilby. Bli kjent med brukerne av treningssenteret ditt

og undersøk hva slags trening de ønsker å drive med. Vil du ha mange unge kunder eller få

kjøpesterke? Består kundestrømmen din av feil målgruppe, bør du gjøre deg slike tanker for å

finne ut om tilbudet ditt er feil.

 

• Varierte treningsfasiliteter

Sørg for at treningssenteret ditt har et treningstilbud som sikrer at kundene kan trene alle

muskelgrupper – alt fra overkropp til underkropp. Kundene dine vil dessuten verdsette

muligheten til å veksle mellom utholdenhetstrening, styrketrening, stretching og kanskje til og

med treningsprogram på nett. Jo flere treningsmuligheter, jo mer treningsutbytte for kunden!

 

For sentere med nok ressurser kan saltrening som aerobics og personlige trenere være et

velkomment tilbud til kundene. Kombinert med Preva-teknologi får du muligheten til å

kommunisere ulike nyheter til kunden din, eksempelvis under gruppetrening eller PT-timer, og

kunden kan sette seg mål og følge med på egne fremskritt digitalt. Uansett hva slags apparater

og treningsformer du velger for ditt senter – sørg for at de er er brukervennlige og av høy kvalitet.

 

Finansiering: Hvordan Starte Eget Treningssenter?

Skal du åpne treningssenter er det mye å tenke på: fra finansiering av bedrift til kjøp av treningsutstyr til å bygge kundebase.

 

Her er noen tips og råd:

Starte treningssenter

Å starte treningssenter krever planlegging og oversikt. For alltid å være forberedt på nye

muligheter, nye utfordringer og nye trusler må du som bedriftseier kjenne konkurrentene dine,

markedet og bransjen din. Vær også bevisst på din egen virksomhet – kjenn styrkene og

svakhetene dine – da vil du se hvor bedriftene trenger og kommer til å trenge oppfølging og

kreve ressurser, samt hvor du skal investere penger og arbeid.

 

Finansiering av treningssenter

Det er essensielt å ha et realistisk og solid budsjett. Kartlegg hvor stort kapitalbehov du kommer

til å ha ved oppstart, samt hvor pengene skal komme fra. Finn ut av hva som vil være mest

lønnsomt for deg: leasing av treningsapparater eller kjøp. Det finnes instanser som kan hjelpe

deg med en finansieringsplan.

 

Kjøpe treningsutstyr

Når du skal drive et lønnsomt treningssenter er det viktig å investere i gode treningsapparater av

riktig kvalitet. Apparater med lang holdbarhet og som krever lite vedlikehold vil koste deg mindre i

lengden. Enkelte apparater kommer med Preva-teknologi som gir deg muligheten til å

kommunisere ulike nyheter til kunden din, eksempelvis under gruppetrening eller PT. Du får også

feedback på hvor mye kondisjonsapparatene blir brukt, om det er tekniske problemer, eller om

det nærmer seg tid for service. Godt treningsutstyr som tåler litt vil verdsettes av kundene dine.

 

Ta vare på kundebasen

Til syvende og sist er det kundene dine som sørger for at bedriften din går rundt. Det er derfor

umåtelig viktig å ta vare på dem. Med riktig apparater og teknologi kan kundene følge med på sin

egen utvikling og jobbe mer effektivt mot egne mål. Preva er et eksempel på slik teknologi. IT-

plattformen er designet for å gi brukeren en personlig oppfølging under treningen som ikke bare

underholder, men også motiverer kunden til å nå sine treningsmål. Brukerne av apparater med

Preva-teknologi kan se utviklingen sin direkte på skjermen eller gjennom smartphonen sin. Dette

vil kundene og dermed også økonomien din sette pris på.

 

Skape Et Godt Treningsmiljø: Tips Og Råd

Et godt treningsmiljø er alfa og omega for gode kunderelasjoner. Skreddersy et treningsstudio somer optimalisert for utvikling og fellesskap, og gi dine kunder gode treningsopplevelser!

Precor_In-Club Image_AMT 885_Focus on female user and male trainer with row of AMTs_female and male users in background

• Utforme treningslokaler

Kundenes behov og treningsvaner burde stå i fokus når det optimale treningsmiljøet skal skapes. Ved å tilrettelegge for et godt sosialt fellesskap gir du kunden optimale forutsetninger for utvikling. Dersom kundene føler seg ivaretatt og tatt hensyn til, vil de i større grad opptre motiverende ovenfor hverandre, og bidra til god treningskultur og økt treningsglede.

Planløsningen bør være helhetlig og intuitiv, og skal gjøre det lett for kunden å orientere seg i senteret. Balansen mellom plass og nærhet er essensiell. Ved å spesialtilpasse senteret etter kundens naturlige mønster oppnår du kunder som føler at trening er lett som en lek!

 

• Treningsutstyr av høy kvalitet

Senteret bør ha apparater og produkter av høyeste kvalitet. Å måtte endre i et planlagt treningsopplegg på grunn av apparater i ustand kan virke ødeleggende og forstyrrende for kunden, som igjen kan virke demotiverende. Ved å velge holdbare produkter, sørger du for at senteret alltid er innbydende og tilrettelagt for gode treningsvaner og motivasjon. Dette vil igjen gi langvarige kundeforhold, samt øke sannsynligheten for gode omtaler fra kundene dine.

 

• God service

Ansatte med høy faglig kompetanse som opptrer motiverende ovenfor kundene er avgjørende for et godt treningsmiljø. IT-plattformen Preva, som leveres med kondisjonsapparatene i Precor 880-serien, gjør det enkelt og morsomt for kundene å se egen fremgang og nå sine mål. En kombinasjon av en dyktig stab, gode apparater og den nyeste teknologien gir motiverte medlemmer som gleder seg til å dra på trening.

 

• Mat og trening

Trening og kosthold går ofte hånd i hånd, og mette mager er som oftest blide mager. Har du vurdert om skal tilby kundene dine litt frukt, snacks eller annen mat før og etter trening? Kanskje du til og med kan hjelpe dem med et kostholdsprogram?