DSL0314 Diverging Lat Pulldown

Apparatet har uavhengige bevegelsesarmer og ergonomisk roterende håndtak. Dette gir rom for naturlige og brukerdefinerte bevegelser, større treningsvariasjon og økt muskelinvolvering.