DSL0414 Converging Chest Press

Apparatet gir økt brukerkomfort og range of motion. De uavhengige bevegelsesarmene sikrer en naturlig, konvergerende pressbevegelse.