DSL0515 Converging Shoulder Press

Beskrivelse

Apparatet har en ergonomisk konvergerende akse, samt uavhengige bevegelsesarmer. Håndtakene har to posisjoner for økt brukerkomfort, treningsglede og treningsmangfold.

Brukermanual