DSL0605 Leg Extension

Apparatet har en fjærassistert ryggpute som enkelt kan justeres fra treningsposisjon. Kun få innstillinger av sete og rullepute er nødvendig for å optimere treningseffekt og -posisjon.