Retningslinjer for personvern

Nordome Fitness AS (heretter kalt «Nordome Fitness») og Precor Incorporated (heretter «Precor») respekterer personvernet og følger lokal og nasjonal lovgivning samt bransjenormer for å beskytte deg og din identitet. Disse retningslinjene for personvern (heretter kalt «retningslinjene») beskriver hvordan vi håndterer personopplysningene du gir fra deg på dette nettstedet (heretter kalt «nettstedet»). Retningslinjene gjelder for Nordome Fitness’ nettsted. Data vil bli videreformidlet til relevante produsenter, slik at de kan besvare spørsmål som kommer inn, men vil ikke bli delt med tredjepartsnettsteder som kan nås via Nordome Fitness’ nettsted.

Disse retningslinjene, som er en del av vilkårene for nettstedet, vil gi deg svar på følgende:

Hva slags opplysninger Nordome Fitness innhenter fra deg.
Hvordan Nordome Fitness bruker disse opplysningene.
Hvilke muligheter du har til å bestemme hvordan Nordome Fitness skal håndtere opplysninger om deg.
Hva Nordome Fitness gjør for å ivareta personvernet.
Hvordan Nordome Fitness håndterer mindreårige brukere på nettstedet.
Hvordan du kan komme i kontakt med Nordome Fitness.
Gjør deg kjent med disse retningslinjene før du bruker nettstedet eller gir fra deg personopplysninger. Vi gjør oppmerksom på at retningslinjene kan endres over tid. Ved å fortsette å bruke nettstedet gir du ditt samtykke til eventuelle endringer, så kikk innom denne delen med jevne mellomrom for å se om det har kommet oppdateringer.

1. HVA SLAGS INFORMASJON NORDOME FITNESS INNHENTER

Aktiv informasjonsinnhenting

I likhet med mange andre nettsteder innhenter vi aktivt informasjon fra brukerne. Det gjør vi både ved å stille konkrete spørsmål på nettstedet og gjennom direkte kommunikasjon per e-post. Noen av opplysningene du oppgir, kan brukes til å identifisere deg (opplysninger som kan knyttes direkte til din person, f.eks. navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer).

Passiv informasjonsinnhenting

Når du navigerer på et nettsted, kan visse opplysninger innhentes passivt (dvs. innhentes uten at du aktivt oppgir dem). Det kan skje ved hjelp av forskjellige typer teknologi og metoder, deriblant innhenting av navigasjonsdata. I likhet med de fleste som driver et nettsted, sporer vi IP-adresser. Vi bruker dessuten både øktbaserte og permanente informasjonskapsler, og vi tilordner websignaler (Internett-koder). Systemet vårt innhenter automatisk opplysninger om hvilke områder på nettstedet du besøker og hva slags teknologi du bruker, f.eks. nettleser, type datamaskin, operativsystem og Internett-leverandør.

Vi bruker passiv informasjonsinnhenting for å finne ut hvilke områder av nettstedet som er mest populære, hvilke områder som må forbedres, og hva slags teknologi brukerne benytter seg av. Dataene vi innhenter, setter oss i stand til å oppdatere og forbedre nettstedet. Vi bruker også informasjonen til sikkerhetsformål, slik at vi kan oppdage og blokkere sikkerhetsbrudd og gi deg et trygt miljø på Internett.

2. HVA NORDOME FITNESS BRUKER OPPLYSNINGENE DINE TIL

Nordome Fitness bruker personopplysningene dine for å kunne forbedre driften av nettstedet og gi deg muligheten til å bruke alle funksjonene. Nordome Fitness kan kontakte deg på e-post, telefon, SMS eller post angående nye funksjoner, produkter eller andre emner som vi tror kan være av interesse. Nordome Fitness kan videreformidle personopplysningene dine til de anerkjente leverandørene som hjelper oss med databehandling eller levering av produkter som kundene bestiller. Disse leverandørene bruker opplysningene utelukkende i arbeidet med å tilby varer og tjenester på våre vegne. Nordome Fitness kan levere aggregert statistikk om kunder, salg, trafikkmønstre på Internett og tilknyttede opplysninger til velrenommerte tredjeparter, men slik statistikk vil ikke inneholde personlig identifiserbare data. Nordome Fitness vil dessuten utlevere de opplysningene lovverket eller relevante myndigheter pålegger oss.

Selv om Nordome Fitness for tiden ikke leier ut, selger eller på annen måte deler informasjon om deg med tredjeparter som ønsker å bruke dem til formål ikke tilknyttet nettstedet, kan vi komme til å gjøre dette i fremtiden. Hvis du ikke vil at opplysninger om deg skal videreformidles, kan du kontakte oss på jpk@nordome.no.

3. DINE MULIGHETER TIL Å BESTEMME HVORDAN NORDOME FITNESS SKAL HÅNDTERE PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Vi forsøker å gi deg flest mulig valgmuligheter for og best mulig kontroll over opplysningene du gir fra deg. Vi gir deg derfor følgende muligheter til å styre opplysningene:

Hvis du ikke ønsker å motta markedsføringsmeldinger fra Nordome Fitness, kan du gi oss beskjed om dette på jpk@nordome.no.

Hvis du ikke vil at vi skal bruke informasjonskapsler, kan du gå til innstillingene i nettleseren din og angi at den ikke skal godta informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan det imidlertid hende at enkelte deler av nettstedet blir utilgjengelig eller ikke fungerer ordentlig.

Les nøye gjennom disse retningslinjene. Hvis du ikke samtykker i vår praksis, kan du ganske enkelt la være å benytte deg av nettstedet. Husk at du ved å bruke dette nettstedet, godtar og samtykker i vår personvernpraksis. Dersom vi oppdaterer disse retningslinjene for personvern og du fortsetter å bruke nettstedet etter at vi har publisert de reviderte retningslinjene, betyr det at du godtar og samtykker i de reviderte retningslinjene.

4. HVA NORDOME FITNESS GJØR FOR Å BESKYTTE DATAENE

Vi gjør alt vi kan for å beskytte personopplysningene dine. Vi bruker teknologi og prosedyrer som ivaretar integriteten og sikkerheten til databasene våre og oppbevarer dataene som innhentes via nettstedet, i en database med adgangskontroll.

På nettstedet er det koblinger til andre nettsteder som driftes av tredjepart, og som vi mener kan være av interesse for deg. Vi har ingen kontroll over disse tredjepartsnettstedene, som kan innhente personopplysninger fra deg. Når du klikker på en kobling og forlater nettstedet vårt, er det på egen risiko.

5. HVORDAN NORDOME FITNESS FORHOLDER SEG TIL MINDREÅRIGE BRUKERE PÅ NETTSTEDET

Dette nettstedet er ikke beregnet på barn under 13 år. Vi vil ikke bevisst innhente opplysninger fra brukere i denne aldersgruppen. Vi oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om nettbruk og om hvilke opplysninger de gir fra seg når de bruker Internett.

6. HVORDAN KONTAKTE NORDOME FITNESS?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer eller ønsker å ta opp noe i forbindelse med disse retningslinjene eller nettstedets praksis for innhenting og oppbevaring av personopplysninger, kan du kontakte oss på  jpk@nordome.no. Du kan også skrive til Nordome Fitness på følgende adresse: Nordome Fitness AS, Ramstadsletta 17, 1363 Høvik.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Når du besøker http://www.nordomefitness.no/ eller kontakter oss per e-post, kommuniserer du elektronisk med oss. Du godtar da samtidig å motta elektronisk kommunikasjon fra oss. Vi vil kommunisere med deg per e-post eller ved å publisere innlegg på dette nettstedet. Du samtykker i at alle avtaler, innlegg, publikasjoner og andre meddelelser du får fra oss i elektronisk format, tilfredsstiller eventuelle lovpålagte krav om at kommunikasjonen skal skje skriftlig.

KONTOEN DIN

Hvis du benytter deg av dette nettstedet, er du selv ansvarlig for å holde kontoen og passordet konfidensielt og for å begrense tilgangen til datamaskinen din. Du tar videre på deg ansvaret for all aktivitet på din konto og med ditt passord. Nordome Fitness selger ikke produkter beregnet på barn, men selger til voksne som kan betale med kredittkort eller andre aksepterte betalingsmåter. Hvis du er under 18 år, må du ha hjelp av en forelder eller foresatt hvis du vil bruke http://www.nordomefitness.no/. Nordome Fitness forbeholder seg retten til å nekte å levere tjenester, stenge kontoer, slette eller endre materiale eller kansellere bestillinger etter eget skjønn og forgodtbefinnende.