Skape Et Godt Treningsmiljø: Tips Og Råd

Et godt treningsmiljø er alfa og omega for gode kunderelasjoner. Skreddersy et treningsstudio somer optimalisert for utvikling og fellesskap, og gi dine kunder gode treningsopplevelser!

Precor_In-Club Image_AMT 885_Focus on female user and male trainer with row of AMTs_female and male users in background

• Utforme treningslokaler

Kundenes behov og treningsvaner burde stå i fokus når det optimale treningsmiljøet skal skapes. Ved å tilrettelegge for et godt sosialt fellesskap gir du kunden optimale forutsetninger for utvikling. Dersom kundene føler seg ivaretatt og tatt hensyn til, vil de i større grad opptre motiverende ovenfor hverandre, og bidra til god treningskultur og økt treningsglede.

Planløsningen bør være helhetlig og intuitiv, og skal gjøre det lett for kunden å orientere seg i senteret. Balansen mellom plass og nærhet er essensiell. Ved å spesialtilpasse senteret etter kundens naturlige mønster oppnår du kunder som føler at trening er lett som en lek!

 

• Treningsutstyr av høy kvalitet

Senteret bør ha apparater og produkter av høyeste kvalitet. Å måtte endre i et planlagt treningsopplegg på grunn av apparater i ustand kan virke ødeleggende og forstyrrende for kunden, som igjen kan virke demotiverende. Ved å velge holdbare produkter, sørger du for at senteret alltid er innbydende og tilrettelagt for gode treningsvaner og motivasjon. Dette vil igjen gi langvarige kundeforhold, samt øke sannsynligheten for gode omtaler fra kundene dine.

 

• God service

Ansatte med høy faglig kompetanse som opptrer motiverende ovenfor kundene er avgjørende for et godt treningsmiljø. IT-plattformen Preva, som leveres med kondisjonsapparatene i Precor 880-serien, gjør det enkelt og morsomt for kundene å se egen fremgang og nå sine mål. En kombinasjon av en dyktig stab, gode apparater og den nyeste teknologien gir motiverte medlemmer som gleder seg til å dra på trening.

 

• Mat og trening

Trening og kosthold går ofte hånd i hånd, og mette mager er som oftest blide mager. Har du vurdert om skal tilby kundene dine litt frukt, snacks eller annen mat før og etter trening? Kanskje du til og med kan hjelpe dem med et kostholdsprogram?

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *