Finansiering

En investering blir bedre av gode og skreddersydde finansieringsløsninger. Vi hjelper deg gjerne, og strekker oss langt for at du får markedets beste løsninger.

Gjennom et tett samarbeid med ulike leasingselskap gjør vi det enklere å ta den viktige avgjørelsen om hvordan man skal finansiere treningsapparatene og treningsutstyret.

Valg av samarbeidspartner innen finansiering kan bety mye for hvordan lønnsomheten utvikler seg i treningssenteret, og det påvirker naturlig nok også lønnsomheten i alle typer bedrifter som kjøper inn treningsutstyr.

Vår erfaring gjør det enklere for deg som kjøper inn utstyret, for vi har kompetanse innen driftsøkonomi og finansiering. Dermed blir det lettere for deg å velge gode løsninger, og du kan dra nytte av erfaringen vi har i forskjellige bransjer.

Valg av finansiering er en viktig avgjørelse, og det kan innebære en risiko å velge feil. Vi hjelper deg med å redusere risikoen gjennom trygge og forutsigbare løsninger. Spesielt gjelder dette ved store innkjøp til treningssentre, der investeringene er større. Og da er det viktig å samarbeide med en erfaren og solid leverandør som kjenner til totalkostnadene som er involvert. Det er viktig å fokusere på regnskapsmessige vurderinger som blant annet inkluderer avskrivninger, skatteforhold og likviditet for å få en full oversikt før avgjørelsen tas.