Service og support

For å sikre lang levetid på treningsapparatene og treningsutstyret er det viktig med en god vedlikeholdsplan. Vi har et serviceteam du kan kontakte, og det vil bli gjennomført regelmessig vedlikehold, service og oppdatering av programvare. Det er viktig for oss at du blir fornøyd, og derfor legger vi stor vekt på dette.

Når du skal velge leverandør, er det ikke bare investeringen i selve utstyret du må tenke over. Treningsapparater som ikke fungerer, vil raskt ødelegge investeringen, og brukerne vil få en negativ opplevelse. Derfor er service og vedlikehold viktige stikkord.

Vi er der også etter at innkjøpskontrakten er signert, og vi har lang erfaring med service på treningsutstyr, med spesialisering på Precors apparater.

En del av servicen er opplæring av ansatte, og her tilbyr vil en grunnleggende innføring. Opplæringen gir en god innsikt i hvordan produktene fungerer.

Vi tilbyr et løpende vedlikehold med utgangspunkt i en vedlikeholdsplan, og dette fører til minimale driftsforstyrrelser og lang levetid på treningsapparatene. Lang levetid gjør investeringen mer lønnsom, og driftsutgiftene blir mer forutsigbare. Og ikke minst: du vil oppleve at brukerne av treningsapparatene blir mer fornøyde. Alt i alt er oppfølging i form av vedlikehold og service avgjørende for å lykkes.